De oplossing voor ieder ruimtelijk vraagstuk.

GS Consultancy is een breed georiënteerd, onafhankelijk adviesbureau. Ondersteunend, bepalend, adviserend en coördinerend staan wij u bij in de vele beslissingen die genomen moeten worden bij de ontwikkeling en realisatie van uw project.

Innovatieve en vernieuwende bouwprocessen

GS Consultancy loopt voorop in het aansturen en begeleiden van innovatieve en vernieuwende bouwprocessen, zoals de Design, Build, Finance, Maintain & Operate -contractvormen.
In onze geïntegreerde aanpak betrekken wij alle partijen in een vroeg stadium, met als doel meer ruimte te creëren voor innovaties en faalkosten te reduceren.


Onze projectenContact opnemen