Kostenmanagement

Kosten en kwaliteit – het complete beeld

Kosten en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is zaak om de financiële risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te houden, om tijdens de realisatie niet voor verrassingen komen te staan. Maar ook na de realisatie wilt u de zekerheid van een beheersbare portefeuille en geen onverwachte kosten.

De optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit is essentieel voor een geslaagd project. GS-consultancy heeft een geruime ervaring in het opstellen van initiële investeringsramingen, haalbaarheid- en variantenstudies, risicoanalyses, budgetbewaking, DO-begrotingen en directieramingen. Ook hebben wij veel ervaring met LCC (Life Cycle Costs) en TCO (Total Cost of Ownership) berekeningen welke u helpen met het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen op termijn. Dit alles met als doel dat u met behulp van onze adviezen de juiste beslissing kunt nemen.


Meer weten?
Neem contact op