Directievoering en Toezicht

Regie over het bouwproces

Ook als het bouwproject eenmaal tot uitvoering komt blijft het nodig de belangen van de opdrachtgever te behartigen. Dit gebeurt door het toetsen van de resultaten in de bouw aan de contractdocumenten, zoals bestek en tekeningen. Op de bouw is GS Consultancy uw vertegenwoordiger en overlegpartner van adviseurs, architect en aannemer. Wij adviseren en regelen bovendien voor u alle zaken waarvoor de opdrachtgever wettelijk verantwoordelijk is, en meer.
Wij houden u natuurlijk regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen en belangrijke besluiten worden voor u voorbereid. Want de keuzes worden door uzelf gemaakt. Altijd.


Meer weten?
Neem contact op