Innovatieve en vernieuwende bouwprocessen

PPS, Design & Build, Design & Construct, UAV-GC, Systems Engineering, Lead Auditing en BIM.

Een greep uit allemaal kreten welke tegenwoordig Innovatieve bouwprocessen het zg. “vernieuwende bouwen” vertegenwoordigen.

GS Consultancy loopt voorop in het aansturen en begeleiden van innovatieve en vernieuwende bouwprocessen, zoals alle combinaties van DBFMO-contractvormen (Design, Build, Finance, Maintain & Operate -contractvormen).

In onze geïntegreerde aanpak betrekken wij alle partijen in een vroeg stadium, met als doel meer ruimte te creëren voor innovaties en faalkosten te reduceren.